Terug naar overzicht

De nieuwsbrief met actuele masterclasses en cursussen is uit!

In 2050 zijn alle gebouwen CO2-neutraal. Om dat te realiseren wordt stapsgewijs afscheid genomen van aardgas als dominante energiedrager voor verwarming en warm tapwater. De stap naar gasloze nieuwbouw is goed denkbaar, maar wat zijn de consequenties voor bestaand vastgoed? Om u voor te bereiden op VanGasLos organiseert Bouwforum de masterclasses en cursussen.

In deze nieuwsbrief ook aandacht voor de masterclass installatiegeluid en praktijkcursus thermografie.

Lees de nieuwsbrief hier: 

Nieuwsbrief over o.a. gasloos koken