Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

10-daagse cursus met als doel de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen. De eerstvolgende cursus start op 3 april 2019

Training Zeer Energiezuinig Bouwen

Training BENG en de nieuwe energieprestatienorm. Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. In deze training besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de achtergronden van de rekenmethodiek en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woning- en utiliteitsbouw.

Training brandveilig ontwerpen en realiseren

Tijdens deze vijfdaagse training krijgt u uitleg over de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandcompartimenten, vluchtroutes, eisen aan materiaalgebruik en de vereiste brandbeveiligingsinstallaties. Een praktische training waarin de basis wordt gelegd voor het realiseren van een brand- en vluchtveilig gebouw.

Training Circulair bouwen en het Bouwbesluit

In deze training worden ander ander deze vragen behandelt. Wat zijn de uitdagingen in het Bouwbesluit met betrekking tot circulair bouwen en een duurzaam gebouw? Hoe wordt met de MPG omgegaan?

Training Thermische schil

De Training Thermische schil gaat over de eisen en de aandacht voor de thermische kwaliteit van de gebouwschil. Docent is Martin Harbers van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Tools voor de energietransitie

Iedereen is bezig met de doelen die door de Overheid voor de energietransitie zijn opgesteld. Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen en de gevolgen van de energieprestatie in de gebouwde omgeving? Volg dan de nieuwe modulaire opleiding ‘Tools voor de energietransitie’. Na 3 dagen kunt u praktisch aan de slag op het gebied van energie en duurzaamheid.

Masterclass kwaliteitsborging voor het bouwen

Deze masterclass laat vooral ook veel praktijkvoorbeelden zien gebaseerd op jarenlange ervaring en is gericht op beleid en visie

Training Brandveiligheid van gevels

In de training brandveiligheid van gevels geven wij u meer duidelijkheid over de belangrijkste aandachtspunten bij de brandveiligheid van gevels.

Training BENG en de nieuwe energieprestatienorm

Training BENG en de nieuwe energieprestatienorm. Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. In deze training besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de achtergronden van de rekenmethodiek en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woning- en utiliteitsbouw.

Training consequenties van bouwen zonder aardgas

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van praktische oplossingen voor aardgasloze nieuwbouw en renovatie. Naast de installatietechnische oplossingen is er ruim aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de consequenties qua investering en jaarlijkse energiekosten.

Masterclass VanGasLos

In deze training gaan we in op de achtergronden en consequenties van deze energietransitie in de gebouwde omgeving. We behandelen zowel wijk- als projectgerichte strategien en aan in op rol en verantwoordelijkheid van verschillende stakeholders.

Training Thermografie in de praktijk

De impact van thermografie op de beoordeling van (bouw)kwaliteit wordt steeds groter. Door de thermografie brengen we steeds beter de kwaliteit van een gevel, deLees meer

Masterclass installatiegeluid

In deze cursus gaat het over wat het Bouwbesluit voorschrijft als het gaat om installatiegeluid en waarom? Maar ook de oplossingen en hulpmiddelen hierbij worden besproken.

Masterclass Nieuw Bouwbesluit

In deze masterclass nemen we u mee in de verschillen ten opzichte van Bouwbesluit 2012 en de praktische gevolgen daarvan.

Training Bedrijfshulpverlening (BHV) in de zorg

In deze cursus zetten we uiteen wat het voorschrift in het Bouwbesluit 2012 (artikel 7.11a) betekent. En hoe u op een eenvoudige wijze uitrekent hoeveel bedrijfshulpverleners en mensen die kunnen ontruimen vereist zijn

Training Bouwbesluit bestaande bouw en verbouw

In deze cursus wordt uiteengezet wat precies de juridische betekenis is van de voorschriften voor de bestaande bouw.

Training aantonen netto warmtevraag (EPV woningen)

In deze cursus alles over het realiseren, de richtlijnen, de vereiste prestaties en het traject van Nul-op-de-meter woningen.

Training consequenties kwaliteitsborging bij ontwerp en uitvoering

Deze cursus gaat dieper in op de materie en u gaat ook zelf aan de slag met een case. We brengen de consequenties van ontwerp en uitvoering in beeld.

Masterclass Bouwbesluit niveau bestaande bouw

In een sessie van twee uur wordt er antwoord gegeven op vragen over o.a. gelijkwaardigheid en wordt u aan de hand praktische voorbeelden geïnformeerd. De nadruk ligt hierbij op brandveiligheid. Er wordt niet ingegaan op de verbouwvoorschriften.

Masterclass Bouwbesluit voor juristen/handhavers

Tijdens deze masterclass zetten we de systematiek en de juridische werking van het Bouwbesluit 2012 uiteen. Met de nadruk op de voorschriften voor bestaande bouw, omdat hier in het kader van handhaving de meeste discussie over ontstaat.

Training kwaliteit maken met details

In deze cursus leert u de belangrijkste voorwaarden voor het maken van goede en robuuste details. Veel bouwschades zijn te herleiden naar een aantal principes. Door het in acht nemen van enkele belangrijke basisregels bij de ontwikkeling van bouwkundige details kan de kwaliteit al op voorhand worden geborgd.

Training Bouwbesluit

Wilt u leren hoe u in de dagelijkse praktijk het Bouwbesluit toepast? We behandelen de belangrijkste ontwerpbepalende onderwerpen en principes, zoals: brandscheidingen en daglicht.

Training Luchtdicht bouwen

In deze training leert u ontwerpen, tekenen en rekenen aan luchtdichtheid, maar ook tonen we u hoe u de afdichtingsmaterialen als PUR-schuim en kitten zorgvuldig aanbrengt. 

Training brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit 2012

Deze cursus geeft een uitleg van de brandvoorschriften van Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandcompartimentering en vluchten.

Training: Van EPC naar BENG

In deze cursus besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de rekenmethodieken en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woningbouw met vooral praktijkvoorbeelden.

Training Nul op de meter; Co₂-neutraliteit

Een praktische training voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.

Training brandveiligheidsvoorschriften uitgelegd

In deze cursus leert u de voorschriften over bijvoorbeeld brandcompartimentering, brandwerendheid en veilig vluchten te vertalen naar een tekening.

Masterclass Brandveiligheid van staalconstructies

In gebouwen gemaakt van staalconstructies vergt de brandveiligheid meer aandacht. Zo heeft de manier van compartimentering grote invloeden op de hoeveelheid staalconstructie die brandwerend uitgevoerdLees meer