05 juni 2018

Cursus consequenties van bouwen zonder aardgas

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van praktische oplossingen voor aardgasloze nieuwbouw en renovatie. Naast de installatietechnische oplossingen is er ruim aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de consequenties qua investering en jaarlijkse energiekosten.
12 juni 2018

Cursus Luchtdicht bouwen

In deze cursus leert u ontwerpen, tekenen en rekenen aan luchtdichtheid, maar ook tonen we u hoe u de afdichtingsmaterialen als PUR-schuim en kitten zorgvuldig aanbrengt. 
18 juni 2018

Cursus Thermografie in de praktijk

De impact van thermografie op de beoordeling van (bouw)kwaliteit wordt steeds groter. Door de thermografie brengen we steeds beter de kwaliteit van een gevel, deLees meer
26 juni 2018

Cursus Energiezuinigheid: van EPC naar BENG

In deze cursus besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de rekenmethodieken en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woningbouw met vooral praktijkvoorbeelden.