19 september 2018

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

10-daagse cursus met als doel de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen. De eerste cursusdag is al op 19 september 2018.
20 september 2018

Training consequenties van bouwen zonder aardgas

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van praktische oplossingen voor aardgasloze nieuwbouw en renovatie. Naast de installatietechnische oplossingen is er ruim aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de consequenties qua investering en jaarlijkse energiekosten.
25 september 2018

Masterclass VanGasLos

In deze training gaan we in op de achtergronden en consequenties van deze energietransitie in de gebouwde omgeving. We behandelen zowel wijk- als projectgerichte strategien en aan in op rol en verantwoordelijkheid van verschillende stakeholders.
01 oktober 2018

Update kwaliteitsborging

Met deze update kwaliteitsborging informeren wij u in twee uur graag over de inhoud van de wet en wat de consequenties zijn voor uw organisatie.
03 december 2018

Tools voor de energietransitie

Verzamel in vijf modules kennis over de ontwikkelingen op het gebied van energieprestatie in de gebouwde omgeving.
06 december 2018

Training Brandveiligheid van gevels

In de training brandveiligheid van gevels geven wij u meer duidelijkheid over de belangrijkste aandachtspunten bij de brandveiligheid van gevels.
10 december 2018

Training Thermische schil

De Training Thermische schil gaat over de eisen en de aandacht voor de thermische kwaliteit van de gebouwschil. Docent is Martin Harbers van Nieman Raadgevende Ingenieurs.
13 december 2018

Training BENG en de nieuwe energieprestatienorm

Training BENG en de nieuwe energieprestatienorm. Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. In deze training besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de achtergronden van de rekenmethodiek en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woning- en utiliteitsbouw.