25 september 2018

Masterclass VanGasLos

In deze training gaan we in op de achtergronden en consequenties van deze energietransitie in de gebouwde omgeving. We behandelen zowel wijk- als projectgerichte strategien en aan in op rol en verantwoordelijkheid van verschillende stakeholders.
01 oktober 2018

Update kwaliteitsborging

Met deze update kwaliteitsborging informeren wij u in twee uur graag over de inhoud van de wet en wat de consequenties zijn voor uw organisatie.
19 november 2018

Training brandveilig ontwerpen en realiseren

Tijdens deze vierdaagse training krijgt u uitleg over de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandcompartimenten, vluchtroutes, eisen aan materiaalgebruik en de vereiste brandbeveiligingsinstallaties. Een praktische training waarin de basis wordt gelegd voor het realiseren van een brand- en vluchtveilig gebouw.
03 december 2018

Tools voor de energietransitie

Iedereen is bezig met de doelen die door de Overheid voor de energietransitie zijn opgesteld. Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen en de gevolgen van de energieprestatie in de gebouwde omgeving? Volg dan de nieuwe modulaire opleiding ‘Tools voor de energietransitie’. Na 2,5 dag kunt u praktisch aan de slag op het gebied van energie en duurzaamheid.
03 december 2018

Training BENG en de nieuwe energieprestatienorm

Training BENG en de nieuwe energieprestatienorm. Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. In deze training besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de achtergronden van de rekenmethodiek en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woning- en utiliteitsbouw.
03 december 2018

Training consequenties van bouwen zonder aardgas

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van praktische oplossingen voor aardgasloze nieuwbouw en renovatie. Naast de installatietechnische oplossingen is er ruim aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de consequenties qua investering en jaarlijkse energiekosten.
10 december 2018

Training Thermische schil

De Training Thermische schil gaat over de eisen en de aandacht voor de thermische kwaliteit van de gebouwschil. Docent is Martin Harbers van Nieman Raadgevende Ingenieurs.
10 december 2018

Training Nul op de meter; Co₂-neutraliteit

Een praktische training voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.
13 december 2018

Training Brandveiligheid van gevels

In de training brandveiligheid van gevels geven wij u meer duidelijkheid over de belangrijkste aandachtspunten bij de brandveiligheid van gevels.
17 december 2018

Training Circulair bouwen en het Bouwbesluit

In deze training worden ander ander deze vragen behandelt. Wat zijn de uitdagingen in het Bouwbesluit met betrekking tot circulair bouwen en een duurzaam gebouw? Hoe wordt met de MPG omgegaan?