Cursus consequenties van bouwen zonder aardgas

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van praktische oplossingen voor aardgasloze nieuwbouw en renovatie. Naast de installatietechnische oplossingen is er ruim aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de consequenties qua investering en jaarlijkse energiekosten.

Masterclass VanGasLos

In deze masterclass gaan we in op de achtergronden en consequenties van deze energietransitie in de gebouwde omgeving. We behandelen zowel wijk- als projectgerichte strategien en aan in op rol en verantwoordelijkheid van verschillende stakeholders.

Cursus Thermografie in de praktijk

De impact van thermografie op de beoordeling van (bouw)kwaliteit wordt steeds groter. Door de thermografie brengen we steeds beter de kwaliteit van een gevel, deLees meer

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

10-daagse cursus met als doel de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen. De eerste cursusdag is al op 24 januari 2018.

Masterclass installatiegeluid

In deze cursus gaat het over wat het Bouwbesluit voorschrijft als het gaat om installatiegeluid en waarom? Maar ook de oplossingen en hulpmiddelen hierbij worden besproken.

Masterclass Nieuw Bouwbesluit

In deze masterclass nemen we u mee in de verschillen ten opzichte van Bouwbesluit 2012 en de praktische gevolgen daarvan.

Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) in de zorg

In deze cursus zetten we uiteen wat het voorschrift in het Bouwbesluit 2012 (artikel 7.11a) betekent. En hoe u op een eenvoudige wijze uitrekent hoeveel bedrijfshulpverleners en mensen die kunnen ontruimen vereist zijn

Cursus Bouwbesluit bestaande bouw en verbouw

In deze cursus wordt uiteengezet wat precies de juridische betekenis is van de voorschriften voor de bestaande bouw.

Cursus aantonen netto warmtevraag (EPV woningen)

In deze cursus alles over het realiseren, de richtlijnen, de vereiste prestaties en het traject van Nul-op-de-meter woningen.

Cursus over consequenties in ontwerp en uitvoering bij kwaliteitsborging

Deze cursus gaat dieper in op de materie en u gaat ook zelf aan de slag met een case. We brengen de consequenties van ontwerp en uitvoering in beeld.

Masterclass Bouwbesluit niveau bestaande bouw

In een sessie van twee uur wordt er antwoord gegeven op vragen over o.a. gelijkwaardigheid en wordt u aan de hand praktische voorbeelden geïnformeerd. De nadruk ligt hierbij op brandveiligheid. Er wordt niet ingegaan op de verbouwvoorschriften.

Masterclass Bouwbesluit voor juristen/handhavers

Tijdens deze masterclass zetten we de systematiek en de juridische werking van het Bouwbesluit 2012 uiteen. Met de nadruk op de voorschriften voor bestaande bouw, omdat hier in het kader van handhaving de meeste discussie over ontstaat.

Cursus kwaliteit maken met details

In deze cursus leert u de belangrijkste voorwaarden voor het maken van goede en robuuste details. Veel bouwschades zijn te herleiden naar een aantal principes. Door het in acht nemen van enkele belangrijke basisregels bij de ontwikkeling van bouwkundige details kan de kwaliteit al op voorhand worden geborgd.

Cursus Bouwbesluit

Wilt u leren hoe u in de dagelijkse praktijk het Bouwbesluit toepast? Volg dan deze cursus. We behandelen de belangrijkste ontwerpbepalende onderwerpen en principes, zoals: brandscheidingen en daglicht.

Cursus Luchtdicht bouwen

In deze cursus leert u ontwerpen, tekenen en rekenen aan luchtdichtheid, maar ook tonen we u hoe u de afdichtingsmaterialen als PUR-schuim en kitten zorgvuldig aanbrengt. 

Cursus Brandveilig compartimenteren en vluchten met Bouwbesluit 2012

Deze cursus geeft een uitleg van de brandvoorschriften van Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandcompartimentering en vluchten.

Masterclass ‘Verbeterde Kwaliteitsborging’

We lichten toe welke eisen aan instrumenten voor kwaliteitsborging worden gesteld en welke keuzes u in het proces heeft. Ook behandelen we de registratie van risicovolle keuringsitems en de opzet van het ‘as built dossier’ als bewijslast om aan te tonen dat u gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen.

Cursus Energiezuinigheid: van EPC naar BENG

In deze cursus besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de rekenmethodieken en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woningbouw met vooral praktijkvoorbeelden.

Cursus Energieneutraal bouwen volgens Nul-op-de-meter

Een praktische training voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.

Cursus Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid

In deze cursus leert u de voorschriften over bijvoorbeeld brandcompartimentering, brandwerendheid en veilig vluchten te vertalen naar een tekening.

Masterclass Brandveiligheid van staalconstructies

In gebouwen gemaakt van staalconstructies vergt de brandveiligheid meer aandacht. Zo heeft de manier van compartimentering grote invloeden op de hoeveelheid staalconstructie die brandwerend uitgevoerdLees meer