Update kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is weer in beweging. Op 29 juni 2018 heeft minister Ollogren de Eerste Kamer nader geïnformeerd over de wet en verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Onduidelijk is nog wanneer de Eerste Kamer aan het verzoek gevolg zal geven. De minister wil graag een zorgvuldige aanloop en stuurt aan op invoering van de WKB per 2021, parallel aan de invoering van de Omgevingswet. Met dit perspectief informeren wij u graag met deze update kwaliteitsborging over de inhoud van de wet en wat de consequenties zijn voor uw organisatie.

Verbeterde Kwaliteitsborging

Met het hanteren van Verbeterde Kwaliteitsborging in de bouw verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen aantonen dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Hierdoor ontstaat meer oog voor eigen kwaliteit. We nemen u mee in de meest recente en te verwachten ontwikkelingen. We lichten toe welke eisen aan instrumenten voor kwaliteitsborging worden gesteld en welke keuzes u in het proces heeft. Ook behandelen we de registratie van risicovolle keuringsitems en de opzet van het ‘as built dossier’ als bewijslast om aan te tonen dat u gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast laten we u praktijkvoorbeelden zien.

Onderwerpen

  • Wat houdt ‘Verbeterde Kwaliteitsborging’ in en hoe voert u dit in de praktijk uit?
  • Welke rolverschuiving vindt plaats door toepassing van ‘Verbeterde Kwaliteitsborging’?
  • Welk resultaat is te verwachten en hoe legt u dat vast?

Bestemd voor

Projectleiders, bouwprocesmanagers, plantoetsers, toezichthouders, werkvoorbereiders, calculatoren en uitvoerders

Update kwaliteitsborging

Docenten

Datum, tijd en locatie

  • ir. Jurgen Slippens
    Nieman Kwaliteitsborging

Prijs

€ 125,-
exclusief BTW

Inschrijven