Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

10-daagse cursus + praktijkopdracht

Inleiding

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgesteld tot tenminste 2019. Ook zonder deze wet blijft de kwaliteit van de bouw een essentieel aandachtspunt. Niet alleen voor BWT, maar wellicht wel meer voor bouwers en adviseurs.  Met de komst van het rechtens verkregen niveau, de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van bouwende partijen en gebouweigenaren en het afnemen van preventieve toetsing door de overheid door de komst van de Omgevingswet moet u zelf op de hoogte zijn van de regels. En omdat de overheid straks vooral een handhaver is, moet ook daar de kennis goed op orde zijn.

Nu heeft u al de nodige kennis van de bouwregelgeving. Maar een inhoudelijke verdieping van uw kennis is op zijn plaats. Daarvoor is deze opleiding bedoeld.
Bekijk ook de video met uitleg hierover door Hajé van Egmond.


Inhoud en resultaat

Het doel van deze opleiding is de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen.

Door het bijbrengen van de . Leerdoelen die hiervoor zijn opgesteld  zijn:

 • kennis over bouwregelgeving
 • aanvullende technische kennis over het Bouwbesluit, alsmede kennis over de noodzakelijke technische indieningsvereisten (Mor)
 • kennis over bouwkwaliteit en kwaliteitsborging
 • kennis over de gehele keten van het bouwproces
 • het boordelen van bouwplannen
 • nieuwe vaardigheden die nodig zijn om kwaliteitsborging goed te kunnen invullen.

Na de kennisdagen volgt een kennistoets die men voldoende moet afronden. Na de 10 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met het maken van een eigen praktijkopdracht die beoordeeld wordt door de trainer.

De opleiding beoogt – met uitzondering van constructies – invulling te geven aan de bouwtechnische eisen. Na het goed afronden van zowel de toets als de opdracht ontvangt de deelnemer een diploma Kwaliteitsborging. Op dit moment wordt er gewerkt aan een register voor kwaliteitsborgers. Zodra dit in werking is, kan iedere deelnemer met een diploma zich hierbij aanmelden.

VAN BOUWTOEZICHT NAAR KWALITEITSBORGING

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor de medewerkers bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en adviseurs werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. Dit kunnen ontwerpers, vergunningverleners, toetsers, toezichthouders, juristen en beleidsmedewerkers bouwen zijn. Ook zijn medewerkers met specifieke domeinkennis, bv. brandveiligheid, welkom op de opleiding. De focus van de opleiding ligt op het beoordelen van bouwplannen in het kader van de wettelijke taak van een kwaliteitsborger.

Vereiste vooropleiding/ervaring

Deelnemers hebben een passende vooropleiding gehad (ABW1 of vergelijkbaar), of hebben al minimaal 3 jaar werkervaring met het toetsen van bouwplannen binnen het BWT-werk als vergunningverlener of toezichthouder.

Opzet en studiebelasting

 • De opleiding vindt plaats in Utrecht
 • Studiedagen: 10 lesdagen van 9.30 tot 16.45 uur.
 • Blok 1 en 2 wordt aan het einde van de zesde studiedag afgesloten met een  kennistoets.
 • De praktijkopdracht maakt u thuis of op kantoor. Bespreking hiervan vindt plaats in Utrecht.

Voor elk blok zal (beperkt) huiswerk worden opgegeven om u vast in te lezen in een onderwerp. Zo maakt u een vliegende start bij elk kennisblok en gebruikt u uw tijd efficiënt. Voor deze opleiding gaan wij uit van 120 studie-uren, bestaande uit 60 lesuren, 60 uren thuisstudie en de praktijkopdracht. Indien zowel de toets als de praktijkopdracht wordt afgesloten met een voldoende,  ontvangt de deelnemer een diploma.

Vrijstelling

Indien je recent een opleiding hebt gevolgd over het Bouwbesluit is een vrijstelling mogelijk voor de eerste twee blokken (dag 1 t/m 6). Dan volg je alleen de laatste blokken. Dit zijn 4 dagen en de praktijkopdracht. De trainer beslist over de aanvraag tot vrijstelling. Ook de deelnemers met vrijstelling dienen de kennistoets en de praktijkopdracht te maken om in aanmerking te komen voor het diploma.

Indien u hiervoor in aanmerking wilt, dan nemen wij contact met u op om de voorwaarden door te nemen.

De eerstvolgende cursus start op 11 september 2019

Aanmelden en meer informatie

Deze opleiding is ontwikkeld en verzorgd in samenwerking met Berghauser Pont Academy, Geregeld en Bouwforum. De docenten zijn Hajé van Egmond, Geregeld en adviseurs van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Alle informatie en meer over de inhoud van het programma vindt u hier.

 

Docenten

Datum, tijd en locatie

 • Ir. Hajé van Egmond
  Geregeld BV
 • Ing. Marjolein Berghuis
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Joep Kleinheerenbrink
  ing. Joep Kleinheerenbrink
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Ing. Martin Dunnink
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Ing. Martin Harbers
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Ing. Peter Smits
  Nieman-Valk Technisch Adviesbureau B.V.
 • ir. Jurgen Slippens
  Nieman Kwaliteitsborging

Prijs

€ 3.495,-
Hiervoor verwijzen wij u naar Berghauser Pont Academy

Inschrijven

 • Wij gaan vertrouwelijk met de door u ingevulde gegevens om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees onze privacyverklaring.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.