Masterclass VanGasLos

De beleidsmatige keuze is gemaakt: in 2050 zijn alle gebouwen CO2-neutraal. Om dat te realiseren wordt stapsgewijs afscheid genomen van aardgas als dominante energiedrager voor verwarming en warm tapwater. De stap naar gasloze nieuwbouw is goed denkbaar, maar wat zijn de consequenties voor bestaand vastgoed. In de masterclass VanGasLos gaan we in op de achtergronden en consequenties van deze energietransitie in de gebouwde omgeving. We behandelen zowel wijk- als projectgerichte strategieën en aan in op rol en verantwoordelijkheid van verschillende stakeholders. Naast de beleidsmatige context staan we in de masterclass VanGasLos stil bij consequenties achter de voordeur.

Wat kunt u na deelname aan deze masterclass?

Na het volgen van deze masterclass bent u in staat de consequenties van de energietransitie voor uw organisatie op waarde te schatten en kunt u concrete vervolgstappen nemen om dit verder voor uw situatie uit te werken.

De masterclass wordt verzorgd door senior adviseur Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Nieman is nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de CO2-neutrale gebouwde omgeving, zowel op beleids- als op projectniveau.

Bestemd voor

Beleidsverantwoordelijken, beleidsmedewerkers en vastgoedprofessionals bij gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders.

Incompany training

U kunt deze training ook incompany volgen waarbij wij ingaan op de vraagstukken en behoeften die er binnen uw organisatie spelen. Laat dan hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Docenten

Datum, tijd en locatie

  • Ir. Harm Valk
    Nieman Raadgevende Ingenieurs

Prijs

€ 195,-
Per persoon, exclusief BTW

Inschrijven