Training brandveilig ontwerpen en realiseren

Tijdens deze vijfdaagsetraining krijgt u uitleg over de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandcompartimenten, vluchtroutes, eisen aan materiaalgebruik en de vereiste brandbeveiligingsinstallaties.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u wat de aandachtspunten van de regelgeving in het ontwerp zijn en hoe u de eisen slim en efficiënt kunt verwerken in het ontwerp. Ook wordt er aandacht besteed aan kwaliteitsborging. U volgt hiermee een praktische training waarin de basis wordt gelegd voor het realiseren van een brand- en vluchtveilig gebouw.

Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat uit vijf modules in vijf dagen.

Onderwerpen per module

Dag 1

Module 1: Brandveilig compartimenteren en vluchten

 • Moet de brandveiligheid van het gebouw voldoen aan de bestaande bouw-, nieuwbouw- of de verbouweisen van het Bouwbesluit 2012?
 • Welke eisen zijn er bij het compartimenteren van uw gebouw?
 • Wat heeft de WBDBO-eis van invloed op het ontwerp van het gebouw?
 • Welke verschillende vluchtroutes kent de regelgeving?
 • Welke eisen zijn belangrijk voor de inrichting en capaciteit van de vluchtroutes?
 • Gelden er eisen aan de materialen die worden toegepast in het gebouw en aan de gevel van het gebouw?
 • Welke eisen ten aanzien van brandveiligheid zijn van toepassing op het gebruik?

Dag 2

Praktijk Casussen

 • Met de opgedane kennis in module 1 worden drie verschillende praktijkcasussen behandeld. Dit zijn veel voorkomende praktijkcasussen.

Dag 3

Module 2: Realisatie brandveiligheid

 • Hoe kan ik in een gebouw brandscheidingen herkennen?
 • Weet u wat de aandachtspunten zijn bij het realiseren van een goede brandscheiding?
 • Wat betekenen de criteria R, E, I en W?
 • Hoe beoordeel ik een doorvoering in een brandscheiding?
 • Hoe beoordeel ik brandwerende beglazing?
 • Hoe beoordeel ik een deur in een brandwerende scheiding?

Dag 4

Module 3: Brandbeveiligingsinstallaties

 • Welke brandbeveiligingsinstallaties zijn in het gebouw vereist volgens het Bouwbesluit 2012?
 • Welke eisen worden er gesteld vanuit andere eisende partijen?
 • Aan welke normen moeten de brandbeveiligingsinstallaties voldoen?
 • Hoe gebruikt u de brandbeveiligingsinstallaties bij brand?
 • Welke typen brandbeveiligingsinstallaties zijn er?
 • Welke diverse componenten bevatten de brandbeveiligingsinstallaties? (brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, rookbeheersingsinstallaties, sprinklerinstallaties en watermistinstallaties)
 • Hoe inspecteert u de diverse brandbeveiligingsinstallaties?

Dag 5

Module 4: Brandveiligheid van gevels

 • Welke eisen gelden er aan de gevel vanuit het Bouwbesluit met betrekking tot brandoverslag en branddoorslag?
 • Op welke wijze kan ik invulling geven aan de eisen?
 • Hoe wordt de brandklasse van een gevel beoordeeld en waar kan ik dit terugvinden?
 • Wat zijn veel voorkomende kritische details om te kunnen voldoen aan de eisen?
 • Hoe kan ik een gevel voldoende veilig uitvoeren?

Module 5: Kwaliteitsborging

 • Hoe borgt u de brandveiligheid van uw gebouw?
 • Hoe ziet Verbeterde Kwaliteitsborging er in de praktijk uit?
 • Hoe geef je richting aan risicogerichte kwaliteitsborging?

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de eisen op het gebied van brandveiligheid die in het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen.
 • Het kunnen toetsen van de brandveiligheidseisen.
 • Het kunnen herkennen en beoordelen van brandwerende scheidingen.
 • Inzicht krijgen in de eisen aan diverse brandbeveiligingsinstallaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Architecten, aannemers, plantoetsers en constructeurs, ontwerpers, toezichthouders, facilitairmedewerker, medewerker technische dienst en medewerker woningstichtingen.

Opleidingsniveau

Mbo/Hbo

Trainers

Bouwforum werkt nauw samen met Nieman Raadgevende Ingenieurs. De adviseurs van Nieman hebben kennis over bouwfysica, bouwtechniek en bouwregelgeving. Daarnaast adviseren zij over installaties, gevels en daken, bouwmanagement en beleid voor energie, duurzaamheid en beheer. Het voordeel is dat deze trainers naast kennis ook veel praktische ervaringen hebben door de integrale advisering in de bouw.

Deze training start in mei 2019:

 • 22 mei 2019 Module 1 theorie, door Emiel van Rossum
 • 29 mei 2019 Module 1 praktijk, door Joep Kleinheerenbrink
 • 6 juni 2019 Module 2, door Joep Kleinheerenbrink
 • 20 juni 2019 Module 3, door Wouter van de Kamp en Robert Wiepkema
 • 27 juni 2019 Module 4 en 5, door Synneva Rusman en Martin Harbers

Wij vragen voor uw deelname aan deze vijf modules € 2.195,- exclusief BTW. U ontvangt daarnaast een certificaat van deelname en een gezonde lunch. De modules vinden plaats in onze cursusruimte aan de Atoomweg 400 in Utrecht.

Incompany training

U kunt deze training ook incompany volgen waarbij wij ingaan op de vraagstukken en behoeften die er binnen uw organisatie spelen. Laat dan hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Download de flyer: Flyer brandveilig ontwerpen en realiseren

Docenten

Datum, tijd en locatie

 • Joep Kleinheerenbrink
  ing. Joep Kleinheerenbrink
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Wouter van de Kamp
  Wouter van de Kamp
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Robert Wiepkema
  ing. Robert Wiepkema
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Ing. Synneva Rusman
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Ing. Martin Harbers
  Nieman Raadgevende Ingenieurs
 • Emiel van Rossum
  Brandpreventie Academy

Prijs

€ 2.195,-
Wij vragen voor uw deelname aan deze vijfdaagse training € 2.195,- exclusief BTW. U ontvangt daarnaast een certificaat van deelname en een gezonde lunch. De modules vinden plaats in onze cursusruimte aan de Atoomweg 400 in Utrecht.

Deze training is een samenwerking tussen Bouwforum en de Brandpreventie Academy.

 

Inschrijven