Training aantonen netto warmtevraag (EPV woningen)

Het realiseren van ‘nul-op-de-meter’ woningen neemt de komende jaren toe. Voor deze woningen stellen we de prestaties op een objectieve en deskundige manier vast. Hiervoor gebruiken we de beoordelingsrichtlijnen uit BRL 9500-05. Deze richtlijn en de hulpmiddelen uit de ISSO-publicatie 82.5 zijn van groot belang voor o.a. woningcorporaties aangezien de kosten voor het realiseren van zo’n woning aanzienlijk hoger liggen dan minder energiezuinige woningen. Aannemers en/of bouwbedrijven zijn verplicht om de EPC/EPV-berekening aan te tonen. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde onderbouwingen. Hij betrekt hier ook de onderaannemers bij, zodat de aannemer per woning een dossier aanbiedt aan de verhuurder ter controle. Verankering van deze informatiestroom in het proces is belangrijk en betekent een goede voorbereiding op de komende private kwaliteitsborging. In deze training aantonen netto warmteaanvraag laten we zien hoe het proces van borging, informatieverstrekking en certificering er uit ziet.

Onderwerpen

  • Hoe ziet het proces van borging, informatieverstrekking en certificering er uit?
  • Wat zijn de uitgangspunten die ik moet aantonen en waar vind ik deze?
  • Met welke middelen toon ik de uitgangspunten aan?
  • Hoe stel ik het dossier voor het aantonen van de netto warmtevraag op?

Bestemd voor

Werkvoorbereiders, projectleiders, uitvoerders

Training energieprestatie - NOM woningen Drachten
NOM woningen, Drachten

Incompany training

U kunt deze training ook incompany volgen waarbij wij ingaan op de vraagstukken en behoeften die er binnen uw organisatie spelen. Laat dan hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Docenten

Datum, tijd en locatie

Prijs

€ 295,-
Per persoon, Excl. BTW

Cursusmateriaal

We behandelen de onderdelen uit de beoordelingsrichtlijnen van ISSO 82.5. Om die reden bevelen we deze publicatie  aan en is het raadzaam om deze vooraf door te nemen: zie www.isso.nl.

Inschrijven