Masterclass ‘Verbeterde Kwaliteitsborging’

Met het hanteren van Verbeterde Kwaliteitsborging in de bouw verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen aantonen dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Hierdoor ontstaat meer oog voor eigen kwaliteit.

We blikken kort terug op de wet kwaliteitsborging en nemen u mee in de meest recente en te verwachten ontwikkelingen. We lichten toe welke eisen aan instrumenten voor kwaliteitsborging worden gesteld en welke keuzes u in het proces heeft. Ook behandelen we de registratie van risicovolle keuringsitems en de opzet van het ‘as built dossier’ als bewijslast om aan te tonen dat u gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast laten we veel praktijkvoorbeelden zien.

Onderwerpen

  • Wat houdt ‘Verbeterde Kwaliteitsborging’ in en hoe voert u dit in de praktijk uit?
  • Welke rolverschuiving vindt plaats door toepassing van ‘Verbeterde Kwaliteitsborging’?
  • Welk resultaat is te verwachten en hoe legt u dat vast?

Bestemd voor 

Projectleiders, bouwprocesmanagers, plantoetsers, toezichthouders, werkvoorbereiders, calculatoren en uitvoerders

 

Docenten

Datum, tijd en locatie

  • ing. Jan Pieter van Dalen
    Nieman Kwaliteitsborging
  • ir. Jurgen Slippens
    Nieman Kwaliteitsborging

Prijs

Masterclass, € 95,00
Per persoon, exclusief BTW

Inschrijven