Training BENG en de nieuwe energieprestatienorm

Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht.

Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Dat wordt NTA 8800, samengesteld bij NEN in opdracht van het Ministerie van BZK. Nieman Raadgevende Ingenieurs is intensief bij deze ontwikkeling betrokken.

In Nederland werken we sinds 1995 met een energieprestatienorm: een rekenmethode waarmee het energiegebruik van gebouwen onder standaardomstandigheden kan worden berekend. Momenteel is dat NEN 7120. De overheid gebruikt deze om eisen te stellen voor de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen, via de energieprestatiecoëfficiënt (epc), en in afgeleide vorm ook voor de energieindex (EI) en het Energielabel van bestaande gebouwen.

Vanaf 2020 zijn de BENG-eisen van toepassing. Dat is een belangrijke stap in de richting van een CO2-neutrale gebouwde omgeving, die in 2050 werkelijkheid moet zijn om te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor is het belangrijk ook de rekenmethode te herzien. De nieuwe rekenmethode zal in lijn zijn met de nieuwste Europese normen, zodat de basisrekenmethode voor gebouwen in heel Europa op elkaar is afgestemd en geschikt is voor zeer energiezuinige gebouwen. De nieuwe rekenmethode, NTA 8800, zal geschikt zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. In het najaar van 2018 is de NTA 8800 beschikbaar voor de markt. Wij brengen u graag op de hoogte middels deze training.

In deze training besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de achtergronden van de rekenmethodiek en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woning- en utiliteitsbouw.

Onderwerpen

  • Wat houdt BENG in en waarom wordt het ingevoerd?
  • Wat zijn de eisen en rekenmethodieken?
  • Waarin is BENG anders in vergelijking met de huidige EPC?
  • Welke energieconcepten voldoen aan BENG-eisen?

Bestemd voor

Opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwondernemers, toeleveranciers, toezichthouders

BENG appartementen Breehorn in Amsterdam, mei 2018

Docenten

Datum, tijd en locatie

  • Gertjan Vons
    Nieman Raadgevende Ingenieurs

Prijs

€ 375,-
Per persoon, exclusief BTW

Inschrijven