Over bouwforum

De werkzaamheden

Bouwforum, bureau voor kennisoverdracht in de bouw, ontwikkelt, organiseert en realiseert cursussen, seminars en andere vormen van kennisoverdracht voor alle betrokkenen in de bouwsector. Bouwforum is onder meer actief op het gebied van:

 • bouwregelgeving
 • bouwtechniek
 • bouwfysica, waar onder brandveiligheid, akoestiek en energiebesparing
 • bouwmanagement
 • bouwhistorie

De werkzaamheden die wij voor u verzorgen:

 • het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van cursussen, infosessies en opleidingen,
 • het organiseren van symposia,
 • het ontwikkelen van publicaties.

Bouwforum ontwikkelt kennisproducten gericht op:

 • Ontwikkelaars en bouwmanagers
 • Architecten en ontwerpers
 • Bouwondernemers
 • Bouwtechnische adviseurs en dienstverleners
 • Toeleveranciers bouwproducten
 • Vastgoedbeheerders
 • Gemeentelijk bouwtoezicht
 • Rijksoverheid
 • Zorginstellingen

Uitgangspunten en doelstellingen van de cursussen

Ons uitgangspunt  is dat de lesstof antwoord moet geven op uw vragen en problemen. Herkenbare situaties uit de dagelijkse beroepspraktijk van bouwkundigen verwerken we in voorbeelden en oefenopgaven. U leert problemen te signaleren en oplossingen te vinden, ofwel door zelfstudie ofwel door inschakeling van deskundigen. Wanneer u opdrachten geeft aan deskundigen is het van belang dat u op de hoogte bent van het specifieke begrippenkader van het Bouwbesluit, van bouwfysische modellen en  van meet- en bepalingsmethoden. De lesstof is gericht op het omgaan met het Bouwbesluit en de bouwfysische modellen, het kunnen aansturen van bouwfysici  en Bouwbesluit-deskundigen en het begrijpen en interpreteren van hun rapportages. Tenzij specifiek door u gevraagd, is de lesstof niet gericht op het leren rekenen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, visueel beeldmateriaal en opdrachten waarbij de lesstof in een praktijksituatie moet worden toegepast. De docenten van Bouwforum zijn geen docent van beroep, maar vak-deskundigen.