Bij een Incompany training verzorgen wij een cursus voor uw bedrijf op maat; een cursus bij u op kantoor en alleen voor u en uw collega’s. De cursus stemmen wij volledig af op uw wensen en vragen. De cursusstof kan worden verduidelijkt aan de hand van uw eigen projecten. Het rendement van een Incomany training is veel hoger dan van een open-inschrijvingscursus. Wij maken graag een maatwerkvoorstel met een prijsaanbieding.
Om een maatwerkvoorstel te kunnen maken, willen wij graag eerst uw kennisvragen inventariseren.
U kunt hiervoor een email sturen naar: info@bouwforum.nl of gebruik het contactformulier onder aan deze pagina.

We bieden vele verschillende Incompany trainingen aan, een voorbeeld onder andere is:

Incompanytraining ‘Hoe ontwikkel je een succesvolle bouwaanvraag?’

In deze training van een halve dag leert u welke tekeningen, berekeningen en gegevens moeten worden ingediend, in welke vorm en op welk detailniveau. Ook leert u welke gegevens direct en welke in een latere fase van de aanvraagprocedure ingediend kunnen worden en ook: wat daarvoor een handige aanpak is. Verder wordt ingegaan op de achtergronden van de Regeling Omgevingsrecht (Mor) en de bevoegdheden van de gemeente voor het opvragen van aanvullende gegevens. De training is bestemd voor zowel de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen (architecten, ingenieurs, projectleiders, bouwkundigen) als voor het bevoegd gezag (medewerkers gemeenten).

Bij de training wordt het Praktijkboek Indieningsvereisten als leidraad gebruikt. Uw organisatie ontvangt bij de training een exemplaar van dit boek. Neem voor meer informatie contact op met ing. Johan van der Graaf, auteur van het Praktijkboek Indieningsvereisten (http://www.nieman.nl/2014/04/ook-uit-praktijkboek-indieningsvereisten-met-de-praktische-vertaling-van-de-regeling-omgevingsrecht/) en docent. Wij maken dan een aanbieding en een afspraak om de training bij u op locatie te verzorgen.

 

 

Contactformulier