Masterclass Brandveiligheid van staalconstructies

In gebouwen gemaakt van staalconstructies vergt de brandveiligheid meer aandacht. Zo heeft de manier van compartimentering grote invloeden op de hoeveelheid staalconstructie die brandwerend uitgevoerdLees meer

Masterclass Brandwerende doorvoeringen

In elk gebouw met een installatie zijn doorvoeringen van kanalen, leidingen of elektra aanwezig. Wanneer deze doorvoeringen door een brandwerende constructie gaan moet de doorvoeringLees meer

Masterclass Veilig vluchten

In deze masterclass leert u de beginselen van wat het Bouwbesluit 2012 verstaat onder vluchtroutes. Wat zijn extra beschermde vluchtroutes of veiligheidsvluchtroutes en wanneer heeftLees meer

Kwaliteitsborging: consequenties voor uw organisatie in ontwerp en uitvoering

Wilt u meer grip krijgen op de borging van kwaliteit, zowel op product als procesniveau? Maar weet u niet hoe u daadwerkelijk moet beginnen? OnzeLees meer

Verbouw, renovatie en herbestemming, wat kan en mag volgens Bouwbesluit 2012?

In deze training leert u hoe een leegstaand gebouw binnen de eisen van Bouwbesluit 2012 kan worden getransformeerd en verbouwd tot een andere functie. HetLees meer

Masterclass het nieuwe bouwbesluit

Minister Blok publiceerde begin deze zomer een consultatieversie van een nieuw Bouwbesluit (het ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving’). Partijen die betrokken zijn bij de bouw kunnen hieropLees meer

Van EPC naar BENG: ontwikkelingen in de energiezuinigheid

Vanaf 2018 is het zover: de BENG-eisen zijn dan van kracht voor overheidsgebouwen! En vanaf 2020 gelden de eisen voor alle gebouwen. Op dit momentLees meer

Masterclass Kwaliteitsborging tijdens het ontwerp

Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen doet de Kwaliteitsborger zijn intrede. Marktpartijen moeten straks aantonen dat zij voldoen aan de gesteldeLees meer

Masterclass Transformatie op het scherpst van de snede

Een bestaand gebouw transformeren is een stuk gemakkelijker geworden met de verbouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012. Het bieden van veiligheid en comfort is natuurlijk altijdLees meer

Masterclass Bouwbesluit en brandveiligheid juristen

De bestaande gebouwvoorraad kent nogal wat uitdagingen als het gaat om het voldoen aan het Bouwbesluit. De regelgeving wordt doorgaans als complex ervaren. Het BouwbesluitLees meer

Masterclass Bouwbesluit niveau bestaande bouw

Het Bouwbesluit 2012 kent aparte voorschriften voor bestaande bouwwerken, het “niveau bestaande bouw”. De toelichting voor deze voorschriften is beknopt. Er is vaak kritiek opLees meer

Masterclass Bouwbesluit 2012, update van de wijzigingen

De actuele stand van zaken m.b.t. de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012.

Kwaliteit maken met details

Na het volgen van deze training bent u in staat om met behulp van de SBR Referentiedetails potentiële bouwgebreken tijdens het ontwerp en de bouwvoorbereiding te herkennen en weet u hoe u schades kunt voorkomen.

Brandveilig compartimenteren en vluchten met Bouwbesluit 2012

Deze cursus geeft een uitleg van de brandvoorschriften van Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandcompartimentering en vluchten.

Luchtdicht bouwen

In deze cursus leert u ontwerpen, tekenen en rekenen aan luchtdichtheid, maar ook wordt getoond hoe u afdichtingsmaterialen als PUR-schuim en kitten zorgvuldig kunt aanbrengen.

Energieneutraal bouwen volgens Nul-op-de-meter

Een praktische training voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.