24 januari 2018

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

10-daagse cursus met als doel de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen. De eerste cursusdag is al op 24 januari 2018.
08 februari 2018

Cursus Bouwbesluit bestaande bouw en verbouw

In deze cursus wordt uiteengezet wat precies de juridische betekenis is van de voorschriften voor de bestaande bouw.
15 februari 2018

Cursus Energieneutraal bouwen volgens Nul-op-de-meter

Een praktische training voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.
12 maart 2018

Cursus Bouwbesluit

Wilt u leren hoe u in de dagelijkse praktijk het Bouwbesluit toepast? Volg dan deze cursus. We behandelen de belangrijkste ontwerpbepalende onderwerpen en principes, zoals: brandscheidingen en daglicht.
15 maart 2018

Cursus kwaliteit maken met details

In deze cursus leert u de belangrijkste voorwaarden voor het maken van goede en robuuste details. Veel bouwschades zijn te herleiden naar een aantal principes. Door het in acht nemen van enkele belangrijke basisregels bij de ontwikkeling van bouwkundige details kan de kwaliteit al op voorhand worden geborgd.
22 maart 2018

Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) in de zorg

In deze cursus zetten we uiteen wat het voorschrift in het Bouwbesluit 2012 (artikel 7.11a) betekent. En hoe u op een eenvoudige wijze uitrekent hoeveel bedrijfshulpverleners en mensen die kunnen ontruimen vereist zijn
29 maart 2018

Cursus Brandveilig compartimenteren en vluchten met Bouwbesluit 2012

Deze cursus geeft een uitleg van de brandvoorschriften van Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandcompartimentering en vluchten.
05 april 2018

Masterclass ‘Verbeterde Kwaliteitsborging’

We lichten toe welke eisen aan instrumenten voor kwaliteitsborging worden gesteld en welke keuzes u in het proces heeft. Ook behandelen we de registratie van risicovolle keuringsitems en de opzet van het ‘as built dossier’ als bewijslast om aan te tonen dat u gebouw bij oplevering voldoet aan de gestelde eisen.
12 april 2018

Cursus Luchtdicht bouwen

In deze cursus leert u ontwerpen, tekenen en rekenen aan luchtdichtheid, maar ook tonen we u hoe u de afdichtingsmaterialen als PUR-schuim en kitten zorgvuldig aanbrengt. 
24 april 2018

Cursus aantonen netto warmtevraag (EPV woningen)

In deze cursus alles over het realiseren, de richtlijnen, de vereiste prestaties en het traject van Nul-op-de-meter woningen.