24 april 2018

Cursus aantonen netto warmtevraag (EPV woningen)

In deze cursus alles over het realiseren, de richtlijnen, de vereiste prestaties en het traject van Nul-op-de-meter woningen.
08 mei 2018

Cursus Energiezuinigheid: van EPC naar BENG

In deze cursus besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de rekenmethodieken en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woningbouw met vooral praktijkvoorbeelden.
14 mei 2018

Masterclass VanGasLos

In deze masterclass gaan we in op de achtergronden en consequenties van deze energietransitie in de gebouwde omgeving. We behandelen zowel wijk- als projectgerichte strategien en aan in op rol en verantwoordelijkheid van verschillende stakeholders.
15 mei 2018

Masterclass installatiegeluid

In deze cursus gaat het over wat het Bouwbesluit voorschrijft als het gaat om installatiegeluid en waarom? Maar ook de oplossingen en hulpmiddelen hierbij worden besproken.
30 mei 2018

Cursus Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid

In deze cursus leert u de voorschriften over bijvoorbeeld brandcompartimentering, brandwerendheid en veilig vluchten te vertalen naar een tekening.
31 mei 2018

Cursus Energieneutraal bouwen volgens Nul-op-de-meter

Een praktische training voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.
05 juni 2018

Cursus consequenties van bouwen zonder aardgas

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van praktische oplossingen voor aardgasloze nieuwbouw en renovatie. Naast de installatietechnische oplossingen is er ruim aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de consequenties qua investering en jaarlijkse energiekosten.
07 juni 2018

Masterclass Nieuw Bouwbesluit

In deze masterclass nemen we u mee in de verschillen ten opzichte van Bouwbesluit 2012 en de praktische gevolgen daarvan.
12 juni 2018

Cursus Luchtdicht bouwen

In deze cursus leert u ontwerpen, tekenen en rekenen aan luchtdichtheid, maar ook tonen we u hoe u de afdichtingsmaterialen als PUR-schuim en kitten zorgvuldig aanbrengt. 
18 juni 2018

Cursus Thermografie in de praktijk

De impact van thermografie op de beoordeling van (bouw)kwaliteit wordt steeds groter. Door de thermografie brengen we steeds beter de kwaliteit van een gevel, deLees meer