Masterclass Bouwbesluit voor juristen/handhavers

Tijdens deze masterclass zetten we de systematiek en de juridische werking van het Bouwbesluit 2012 uiteen. Waarbij we steeds verwijzen naar de wetsgeschiedenis en de juridische procedure. Vervolgens gaan we globaal in op de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012. Door middel van praktische voorbeelden verduidelijken we de terminologie uit het Bouwbesluit. Hierbij ligt de nadruk op de voorschriften voor bestaande bouw, omdat hier in het kader van handhaving de meeste discussie over ontstaat.

Onderwerpen

  • Wat is de verhouding tussen Bouwbesluit niveau bestaande bouw en verleende vergunningen?
  • Wat is de beoordelingsvrijheid en beoordelingsruimte in het Bouwbesluit?
  • Hoe verhouden de voorschriften, de vergunningen en het gebouw zich tot elkaar?
  • Kent het Bouwbesluit beoordelingsvrijheid en beoordelingsruimte, en hoe verstrekt u deze?
  • Welke rol speelt het beginsel van gelijkwaardigheid in handhavingszaken?
  • Kan er een hoger niveau dan het Bouwbesluit voorschrijft worden afgedwongen?

Bestemd voor

Juristen, handhavers

Docenten

Datum, tijd en locatie

  • Mr. ing. Jacco Huijzer
    Nieman Raadgevende Ingenieurs

Er zijn op dit moment geen cursussen gepland.

Prijs

€ 95,-
Prijzen zijn excl. BTW