Cursus Bouwbesluit bestaande bouw en verbouw

Het Bouwbesluit 2012 kent aparte voorschriften voor bestaande bouwwerken. Er is weinig over geschreven, maar veel over te vertellen. In deze cursus wordt uiteengezet wat precies de juridische betekenis is van deze voorschriften. Bestaande gebouwen kunnen worden aangepast; het Bouwbesluit bevat hiervoor aparte verbouwvoorschriften. Bouwen moet volgens het ‘rechtens verkregen niveau’. In deze cursus wordt met praktische voorbeelden toegelicht wat dat precies is. Het bieden van veiligheid en comfort is vanzelfsprekend een goed uitgangspunt bij verbouwplannen. Maar wat is de ondergrens en op welk niveau kunt u handhaven? De nadruk ligt in deze cursus op brandveiligheid.

Onderwerpen

  • Wat zijn de verhouding tussen Bouwbesluit niveau bestaande bouw en verleende vergunningen?
  • Welke motivering geeft men als u (niet) voldoet aan voorschriften?
  • Wat is de functie van het gelijkwaardigheidsbeginsel bij bestaande bouw?
  • Hoe bepaalt u precies het rechtens verkregen niveau?
  • Welke rol speelt een oude bouwvergunning nog bij verbouw?

Bestemd voor

Handhavers, toezichthouders, juristen, opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, ontwerpers, bouwondernemers

 

Docenten

Datum, tijd en locatie

  • Mr. ing. Jacco Huijzer
    Nieman Raadgevende Ingenieurs
  • 08 februari 2018   -   13.00 - 17.00 uur, Utrecht
  • 07 juni 2018   -   13.00 - 17.00 uur, Utrecht

Prijs

€ 295,-
Per persoon, excl. BTW
U ontvangt een certificaat van uw deelname uit naam van Bouwforum

Inschrijven